JAAN 2015/64, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-02-2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:540, HD 200.116.732/01

Inhoudsindicatie

Tussenarrest, Dienstverleningsovereenkomst door enkelvoudige onderhandse gunning daterend uit 1996, Wezenlijke wijziging, Aanbestedingswet 2012 van toepassing, Overgangsregeling van art. 4.30 Aanbestedingswet 2012 ook van toepassing op aan Bao en Bass voorafgaande aanbestedingswetgeving

Samenvatting

In 1996 hebben Brabantse gemeenten een dienstverleningsovereenkomst met Attero-Zuid afgesloten voor het verwerken van GFT-afval. Gedurende de looptijd is de overeenkomst drie maal gewijzigd. Shanks c.s. is van mening dat hiermee de overeenkomst wezenlijk is gewijzigd, zodat deze niet zonder aanbesteding kan…

Verder lezen
Terug naar overzicht