JAAN 2015/80, Rechtbank Gelderland (zittingsplaats Arnhem) 17-02-2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:1379, C/05/275375 / KG ZA 14-669 (met annotatie van mr. drs. T.H. Chen)

Inhoudsindicatie

(On)geldigheid inschrijving, (Niet) besteksconform, Plan van Aanpak

Samenvatting

Gemeente Apeldoorn start een meervoudig onderhandse aanbesteding van de opdracht “Beek in het Orderveen & Rode Beek” in twee percelen. Perceel 2 betreft het aanleggen van een duiker onder de Europaweg inclusief de aanleg van een deel van de beek. Het ARW 2012 is van toepassing. Een goede borging in het plan van aanpak van de doorstroming van het verkeer van de Europaweg tijdens het aanleggen van de duiker (subgunningscriterium…

Verder lezen
Terug naar overzicht