JAAN 2015/97, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-04-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2881, 200.154.569/01

Inhoudsindicatie

Tussentijds appel bevoegdheidsincident, Rechts- en forumkeuzeclausule in aanbestedingsbestek

Samenvatting

Gemeente Noordenveld start in 2007 afzonderlijke Europese aanbestedingen voor de levering van minicontainers en huisvuilinzamelingsvoertuigen. De gemeente gunt de opdrachten respectievelijk aan Plastic Omnium en Bedrijf, de rechtsvoorgangster van Appellante. Na ingebruikname van de nieuwe inzamelvoertuigen klaagt de gemeente over schade aan de minicontainers. De gemeente stelt Appellante aansprakelijk en vordert bij de Rechtbank Noord-Nederland (locatie Assen) schadevergoeding. Appellante opent een bevoegdheidsincident waarin zij stelt dat, zo zij al de…

Verder lezen
Terug naar overzicht