JAAN 2016/113, Gerechtshof Amsterdam 01-10-2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:4044, 200.108.457-01

Inhoudsindicatie

Toelaatbaarheid geschiktheidseisen, Uitleg, Irreële aanbieding

Samenvatting

Gemeente Amsterdam (Afval Energie Bedrijf, hierna: AEB), een aanbestedende dienst in de zin van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (hierna: Bao), heeft in 2011 de 'Openbare Europese Aanbesteding Verwerking Afvalstromen', voor de onderdelen 'Grof huishoudelijk afval' (= perceel 1) en 'Bouw- en sloopafval' (= perceel 2) georganiseerd.

Kern van het geschil tussen partijen is de uitleg van minimumeis 11. Volgens ICOVA (Inkoop Combinatie van Afvalstoffen, …

Verder lezen
Terug naar overzicht