JAAN 2016/44, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-01-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:130, 200.170.149 (met annotatie van mr. D.R. Versteeg)

Inhoudsindicatie

Transparantie-uitleg beoordelingsmethodiek, Motivering intrekkingsbeslissing

Samenvatting

Op 3 september 2014 heeft de gemeente Arnhem (hierna: ‘de gemeente’) de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd van ‘Begeleiding, toetsing en advisering in het kader van zelfstandig ondernemerschap’. De opdracht is verdeeld in drie percelen en het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. In de selectiefase heeft de gemeente vier gegadigden per perceel geselecteerd, waaronder Motivity B.V. (hierna: ‘Motivity’) en IMK Intermediair B.V. (hierna…

Verder lezen
Terug naar overzicht