JAAN 2016/60, Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg 28-01-2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:694, C/03/214999/KG ZA 15-665

Inhoudsindicatie

(On-)geldigheid inschrijving, Wezenlijke wijziging inschrijving

Samenvatting

Dit geschil betreft de aanbesteding van ‘Leerlingenvervoer perceel 3’ door de gemeente. DGV heeft bij haar inschrijving verzuimd Bijlage IIIA in te dienen, waarna haar inschrijving is uitgesloten. De gemeente heeft de opdracht vervolgens gegund aan Munckhof Taxi B.V.

DGV vordert dat deze gunning wordt ingetrokken. DVG legt aan de vordering ten grondslag dat zij weliswaar Bijlage IIIA niet bij inschrijving heeft ingediend, maar dat sprake is van een fout of…

Verder lezen
Terug naar overzicht