JAAN 2016/61, Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg 04-02-2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:973, C/03/214999/KG ZA 15-665

Inhoudsindicatie

Motivering gunningsbeslissing

Samenvatting

Eiseres vordert in deze procedure aan Chemelot te gebieden de gunningsbrief van 2 december 2015 waarbij de opdracht betreffende het leveren, installeren, monteren, aansluiten en plaatsen en service/onderhoud van AV-middelen in het centrale faciliteitengebouw Center Court op de Brightlands Chemelot Campus alsmede het leveren van een pilot aan tussenkomende partij (hierna: winnende inschrijver) is gegund, in te trekken en te gebieden de offerte van eiseres opnieuw te beoordelen en overeenkomstig deze beoordeling opnieuw te gunnen.

Eiseres…

Verder lezen
Terug naar overzicht