JAAN 2017/151, Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage 15-11-2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:17061, C/09/518398/KG ZA 16/1103

Inhoudsindicatie

(On-)geldigheid inschrijving, Manipulatieve inschrijving

Samenvatting

De Staat der Nederlanden, meer in het bijzonder het Ministerie van Veiligheid en Justitie, handelend namens het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: de Staat) is op 8 februari 2016 een Europese openbare aanbesteding gestart ten behoeve van het Nederlands Forensisch Instituut. De aan te besteden opdracht betreft de levering van Short Tandem Repeat typeringskits (STR-kits) ten behoeve van het generen van DNA-profielen. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving…

Verder lezen
Terug naar overzicht