JAAN 2017/46, Gerechtshof Amsterdam 03-01-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:23, 200.194.577/01 (met annotatie van mr. ir. M.B. Klijn)

Inhoudsindicatie

Ingrijpen in gesloten overeenkomst, Nietigheid van de overeenkomst wegens strijd met mededingingsrecht

Samenvatting

In het huidige bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ontvangen vrouwen tussen de 30 en 60 jaar iedere 5 jaar een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Gezondheidsraad op 24 mei 2011 geadviseerd over verbeteringen op het gebied van het opsporen van baarmoederhalskanker.

Voor de uitvoering van de hrHPV-test heeft het RIVM een Europese openbare aanbesteding gehouden. …

Verder lezen
Terug naar overzicht