JAAN 2017/52, Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland 17-11-2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9334, C/15/249402/KG ZA 16-776 (met annotatie van mr. L. Knoups)

Inhoudsindicatie

Storing Tenderned, Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Tijdig inschrijven, Risico van systeem- en internetstoringen

Samenvatting

De Provincie Noord-Holland (hierna: de Provincie) heeft op 24 juni 2016 de nationale niet-openbare aanbesteding van de opdracht gepubliceerd op www.TenderNed.nl. Vervolgens zijn vijf gegadigden geselecteerd, waaronder Mourik Groot-Ammers B.V. (hierna: Mourik), Ballast Nedam en KWS Infra B.V. (hierna: KWS). Op grond van de inschrijvingsleidraad was het tijdstip…

Verder lezen
Terug naar overzicht