Jaarverantwoording Zorginstellingen en Jeugd


Aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering zijn wettelijk verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen over hun prestaties. Dit doen zij door middel van de Jaarverantwoording Zorginstellingen en Jeugd dat voor alle belanghebbenden is te vinden op de website www.jaarverslagenzorg.nl.  

Omdat het voor het jeugddomein het eerste jaar is dat actief  toezicht wordt gehouden op  tijdige verantwoording, is besloten om niet onmiddellijk handhavend op te treden. De  aanbieders die voor 15 september 2016 hun Jaarverantwoording 2015 Zorginstellingen en Jeugd niet hebben aangeleverd,  zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht