Jaarverslag regionale toetsingscommissies euthanasie 2015


In het jaarverslag van de vijf regionale toetingscommissies euthanasie is te lezen dat in 2015 sprake is van een lichte stijging (4%) van het aantal meldingen. Meldingen in meer complexe zaken, het gaat dan om mensen met een psychiatrische aandoening of mensen met dementie, worden altijd eerst voorgelegd aan de leden van alle regionale toetsingscommissies. Deze uitgebreide werkwijze is gericht op het harmoniseren van de oordelen van de verschillende commissies, in het bijzonder als het om complexe zaken gaat. In 2015 ontvingen de toetsingscommissies 56 meldingen waarbij…

Verder lezen
Terug naar overzicht