JAF 1996/12, Rechtbank Maastricht 22-10-1996, ZK0061, 03-005075-95 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Stortverbod buiten inrichtingen

Samenvatting

Voorts heeft de rechtbank onder ogen gezien dat het begrip “inrichting” in casu voor complicaties zorgt. Dit begrip is zodanig opgerekt dat het naar de letter genomen zo goed als onmogelijk wordt om artikel 10.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer te overtreden, nu iedere handeling van enige omvang “buiten een inrichting” leidt tot het in het leven roepen van een nieuwe inrichting, zij het zonder vergunning. Dit wordt treffend geïllustreerd door de problemen die ook de…

Verder lezen
Terug naar overzicht