JAF 1996/9, HvJ EG 12-09-1996, BE7683, C-58/95, C-112/95, C-119-95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95, C-157/95 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Prejudicièle vragen, Ontvankelijkheid, Noodzaak om Hof voldoende preciseringen van feitelijk en juridisch kader te verstrekken, Verwijdering van afvalstoffen, Mogelijkheid voor Lidstaten om strafsancties te stellen op overtreding van communautaire regelgeving, Draagwijdte

Samenvatting

Bij tien beschikkingen, gegeven tussen 26 oktober 1994 en 4 april 1995 en ingekomen bij het Hof tussen 6 maart en 19 mei 1995, heeft de Pretore van de Pretura circondariale di Roma, afwisselend zitting houdend in de sezione distaccata di Tivoli en de sezione distaccata di Castelnuovo di Porto…

Verder lezen
Terug naar overzicht