JAF 1997/7, Rechtbank Leeuwarden 25-09-1997, AL2537, 17/095247-969 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Groene lijst van afvalstoffen, Autowrakken

Samenvatting

Import van drie autowrakken uit Duitsland. De economische politierechter overweegt het volgende. Indien in de door verdachte vervoerde schade-auto’s geen vloeistoffen meer aanwezig zouden zijn geweest, zouden zij, mits aan een aantal formele vereisten was voldaan zoals de aanwezigheid bij het transport van houder-informatie, niet onder de werking van de EVOA zijn gevallen, gesteld al dat zij als afvalstoffen dienden te worden beschouwd; dit blijkt uit de vermelding op bijlage II bij de…

Verder lezen
Terug naar overzicht