JAF 2000/4, Rechtbank Leeuwarden 22-06-2000, AA6273, 00/137 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Opslag afval, Voorlopige maatregel

Samenvatting

Op 14 juni 2000 is aan [naam] een voorlopige maatregel ex artikel 28 van de Wet op de economische delicten (Wed), onder kenmerk VM 2/2000 uitgereikt. In de door de Provincie Fryslân aan [naam] krachtens de nieuwe Wet milieubeheer afgegeven vergunning van 11 augustus 1999, kenmerk MO/ 98-48142 en de daarbij behorende voorschriften, van kracht geworden op 27 september 1999, worden waarden aangegeven van hoeveelheden aan materialen die maximaal…

Verder lezen
Terug naar overzicht