JAF 2003/14, HvJ EG 03-04-2003, , C-116/01 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Verwerking van afvalstoffen in verschillende fases, Gebruik van afvalstoffen als brandstof in cementindustrie en gebruik van resten van verbranding als grondstof bij vervaardiging van cement, Kwalificatie als nuttige toepassing of als verwijderingshandeling. Begrip hoofdgebruik als brandstof of andere wijze van energieopwekking

Samenvatting

Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, zoals gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart 1991 en

bij beschikking 96/350/EG van de Commissie van 24 mei 1996.

Verder lezen
Terug naar overzicht