JAF 2003/28, HvJ EG 19-06-2003, , C-444/00 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Begrip afvalstof, Begrip recycling, Verwerking van metalen verpakkingsafval

Samenvatting

Betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Verenigd Koninkrijk), in het aldaar aanhangige geding tussen The Queen, op verzoek van Mayer Parry Recycling Ltd,

en

Environment Agency, Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, in tegenwoordigheid van: Corus (UK) Ltd en Allied Steel and…

Verder lezen
Terug naar overzicht