JAF 2003/77, Rechtbank Maastricht 04-12-2003, AN9779, 03/082196-02 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Snoeimateriaal, Groenmateriaal, Restproducten, Maatschappelijke opvattingen

Samenvatting

Uitgaande van de omschrijving van het begrip ‘afvalstoffen’ in art. 1.1 (oud) van de Wet milieubeheer en rekening houdend met de Richtlijn en de daaraan gegeven uitleg van het Hof overweegt de rechtbank in verband met het geshredderde hout (‘Gogromat’), zoals dat in de bewezenverklaarde periode door verdachte is opgeslagen, als volgt. Het gaat om groenmateriaal, dat afkomstig is van planten en bomen in parken,

bossen, etc…

Verder lezen
Terug naar overzicht