JAF 2005/109, RvS 28-12-2005, AY8725, 200501686/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Lozingsvergunning, Baggerdepot, Microverontreinigingen

Samenvatting

Appellante richt zich tegen vergunningverlening voor het lozen van afvalwater afkomstig van het baggerdepot. Haar beroep komt erop neer dat, mett het oog op de te nemen MTR-waarden, ten onrechte geen berekeningen zijn gemaakt met betrekking tot de concentratie organische microverontreinigingen in het te lozen water. Verweerders voeren aan dat onderzoek bij verschillende bestaande, met het baggerdepot van appellante te vergelijken, baggerdepots heeft uitgewezen dat de concentratie van organische microverontreinigingen, gezien de MTR- of…

Verder lezen
Terug naar overzicht