JAF 2007/53, RvS 05-09-2007, BB2931, 200606758/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bewerken gevaarlijke stoffen, Transportactiviteiten

Samenvatting

Appellanten betogen dat het bestreden besluit in strijd is met de richtlijn 96/61/EG (IPPC-richtlijn). Slechts indien een richtlijn, na afloop van de implementatieperiode, niet, niet-tijdig of onjuist is geïmplementeerd, kan een particulier een rechtstreeks beroep op die richtlijn doen en dan nog alleen op de bepalingen van de richtlijn die onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn bepaald (arrest 8/81, Becker, Jur. 1992, p. …

Verder lezen
Terug naar overzicht