JAF 2007/61, RvS 25-07-2007, BB0384, 200702012/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Huishoudelijke afvalstoffen, Kennelijke ongegrondheid

Samenvatting

De Afdeling overweegt dat van ‘kennelijke ongegrondheid’ slechts sprake kan zijn wanneer uit een bezwaarschrift aanstonds blijkt dat de bezwaren ongegrond zijn en redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is over die conclusie.

Gelet op het bezwaarschrift, waarin appellante gemotiveerd heeft aangegeven in verband met haar vakantie de vuilniszak reeds op zondag 27 augustus 2006 te hebben buiten gezet, kan niet worden geoordeeld dat redelijkerwijs geen twijfel mogelijk was over de ongegrondheid van het bezwaar. Dit klemt te meer nu…

Verder lezen
Terug naar overzicht