JAF 2007/62, RvS 31-07-2007, BB1269, 200705151/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Huishoudelijk afval, Textiel

Samenvatting

Uit artikel 11, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening volgt dat een inzamelvergunning voor (een bepaalde categorie) huishoudelijke afvalstoffen slechts kan worden geweigerd in het belang van een doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen. Op grond van hetgeen verweerder naar voren heeft gebracht, is niet aannemelijk geworden dat de inzameling van textiel binnen de gemeente Meerssen door meer dan één inzamelaar zich niet verdraagt met het belang van een doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast valt niet in te zien…

Verder lezen
Terug naar overzicht