JAF 2007/63, RvS 05-09-2007, BB2900, 200700088/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Veranderen vergunning, Afvalstoffen, Financiële zekerheid

Samenvatting

Blijkens het bestreden besluit heeft verweerder de hoogte van de bedragen vastgesteld door het marktconforme verwijderingsbedrag per ton afvalstof te vermenigvuldigen met het aantal vergunde opgeslagen tonnen van de desbetreffende afvalstof. Dit bedrag is vervolgens vermeerderd met 25% voor transport- en handlingkosten. Verweerder heeft de gemiddelde verwijderingstarieven van de verschillende afvalstoffen hoofdzakelijk gebaseerd op de afvalstoffentarievenwijzer van Buro BOOT te Veenendaal, welk bureau de landelijke tarieven bijhoudt. Blijkens de stukken en het verhandelde ter zitting heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht