JAF 2007/64, RvS 05-09-2007, BB2934, 200700706/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Afvalverbrandingsinstallatie, Capaciteit

Samenvatting

Ter zitting heeft verweerder verklaard dat beoogd is een maximale verbrandingscapaciteit van 400.000 ton per jaar te vergunnen, hetgeen ook blijkt uit de considerans van het bestreden besluit, maar dat verzuimd is dit in een voorschrift neer te leggen. In de bij de aanvraag gevoegde aanvullende gegevens van 27 april 2006, die blijkens het dictum deel uitmaken van de vergunning, staat de maximale verbrandingscapaciteit per jaar vermeld, te weten 426.000 ton per jaar of zoveel meer…

Verder lezen
Terug naar overzicht