JAF 2007/66, RvS 03-10-2007, BB4700, 200703355/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Ondergrondse inzamelvoorziening restafval

Samenvatting

Appellant voert aan dat hij op een niet maatschappelijk verantwoorde wijze wordt geconfronteerd met de plaatsing voor het appartementencomplex, waarin hij woonachtig is, van een ondergrondse inzamelvoorziening voor restafval. In het bestreden besluit is verweerder uitvoerig ingegaan op de belemmeringen die appellant stelt te ondervinden. Appellant heeft noch in het beroepschrift, noch ter zitting redenen aangevoerd waarom deze reactie onjuist zou zijn. De Afdeling ziet in het vorenstaande en ook overigens geen grond voor het oordeel dat verweerder bij afweging…

Verder lezen
Terug naar overzicht