JAF 2007/68, RvS 17-10-2007, BB5849, 200609093/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Groenafval, Oprichtingsvergunning

Samenvatting

Bij besluit van 19 februari 1996 is krachtens de Wet milieubeheer voor een periode van tien jaar een vergunning verleend voor het in werking hebben van de inrichting in kwestie. Op 22 september 2003 is een aanvraag ingediend om verlening van de bij het bestreden besluit verleende vergunning. Gedurende de behandeling van deze aanvraag is de onderliggende milieuvergunning geëxpireerd. Nu om deze reden verlening van een revisievergunning niet langer mogelijk was, heeft verweerder bij het bestreden besluit de aanvraag om vergunning terecht…

Verder lezen
Terug naar overzicht