JAF 2007/69, RvS 17-10-2007, BB5791, 200503926/1b (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Last onder dwangsom, Uitvoer afvalstoffen

Samenvatting

Uit de Verordening (EG) 1547/1999 van de Commissie van 12 juli 1999, zoals die luidde ten tijde van het opleggen van de last onder dwangsom, bezien in samenhang met artikel 17, eerste lid, van de (EVOA) Verordening, volgt dat geen kennisgeving was vereist voor de overbrenging naar China van afvalstoffen die vallen onder code GC 020 van bijlage II van de Verordening en nuttig worden toegepast.

Het Hof van Justitie van…

Verder lezen
Terug naar overzicht