JAF 2007/71, RvS 17-10-2007, BB5797, 200703387/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bestuursdwang, Huishoudelijke afvalstoffen

Samenvatting

In artikel 4.2.4, eerste lid, aanhef en onder b, van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV) is bepaald dat de inzameling van afvalstoffen kan plaatsvinden via een door of vanwege de gemeente verstrekte of geplaatste inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen. Ingevolge het tweede lid kan het college van burgemeester en wethouders aanwijzen via welk(e) inzamelmiddel(en) of -voorziening(en) de inzameling van bepaalde categorieën…

Verder lezen
Terug naar overzicht