JAF 2007/75, RvS 07-11-2007, BB7300, 200700233/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Groene stroom, Bevoegd gezag

Samenvatting

Het bestreden besluit betreft de uitbreiding van een bestaande boomkwekerij met een dieselmotor waarmee blijkens de aanvraag om vergunning door het verstoken van Kiwa-gecertificeerde bio-olie groene stroom wordt opgewekt.

De te verstoken Kiwa-gecertificeerde bio-olie kan blijkens de stukken bestaan uit puur plantaardige oliën of uit frituurvet. In de aanvraag is geen nadere omschrijving van de te verstoken gecertificeerde bio-olie gegeven, zodat niet is uitgesloten dat binnen de inrichting frituurvet zal worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht