JAF 2007/77, RvS 13-11-2007, BB8370, 200707056/2 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Ondergrondse container

Samenvatting

Wat de bezwaren van verzoeker tegen de locatiekeuze betreft, overweegt de Voorzitter dat het besluit tot aansluiting van de percelen op de ondergrondse inzamelvoorziening naar zijn oordeel niet los gezien kan worden van de aanwijzing van locatie PL37 als locatie voor een ondergrondse inzamelvoorziening. In dit verband wijst de Voorzitter op de evengenoemde verplichting van verzoeker tot het aanbieden van zijn huisafval op locatie PL37,

op het informatietraject dat voorafgaand aan het bestreden besluit is gevolgd met betrekking tot de locatiekeuze en op de…

Verder lezen
Terug naar overzicht