JAF 2007/78, RvS 14-11-2007, BB7835, 200608297/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Sloopafval, Geluidschermen

Samenvatting

Bij besluit van 29 september 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] voor een periode van tien jaar een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag van puin, zand en grind, het sorteren van bouw-, tuin-, sloop- en bedrijfsafval, het zeven van afvalstromen, het exploiteren van een milieustraat, de inname van asbesthoudend afval, het incidenteel…

Verder lezen
Terug naar overzicht