JAF 2007/79, RvS 14-11-2007, BB7806, 200702556/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Puin, Gpbv-inrichting

Samenvatting

Appellante betoogt dat verweerder heeft miskend dat de inrichting onder de werkingssfeer van de IPPC-Richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv) valt. Volgens appellante betreft de inrichting een stortplaats met een capaciteit van ten minste 25.000 ton, die is aangewezen in Bijlage I van de richtlijn.

De categorie installaties van Bijlage I van de IPPC-richtlijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht