JAF 2007/80, RvS 14-11-2007, BB7779, 200703207/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Overbrenging

Samenvatting

Uit het arrest van het Hof van 13 februari 2003 in de zaak C-458/00 (Commissie/Luxemburg) volgt dat voor de beantwoording van de vraag of een handeling als een handeling van nuttige toepassing of als een handeling van verwijdering moet worden aangemerkt, bepalend is wat het hoofddoel is van de betrokken installatie. Hierbij is van belang, zo volgt uit het arrest, met welk oogmerk de betrokken installatie is ontworpen. Onbetwist is dat het hoofddoel van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht