JAF 2007/82, RvS 05-12-2007, BB9428, 200608771/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Opslag grondstoffen/afvalstoffen, Looptijd vergunning

Samenvatting

Appellante sub 1 betoogt dat verweerder de looptijd van de gehele vergunning had moeten beperken tot ten hoogste 10 jaar en deze looptijd niet slechts had mogen stellen voor een gedeelte van de activiteiten die binnen de inrichting worden verricht. De inrichting betreft gedeeltelijk een inrichting voor het opslaan en het been verwerken van afvalstoffen in de zin van genoemde onderdelen van categorie 28.4, onder a en c, van de bijlage van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht