JAF 2007/84, RvS 05-12-2007, BB9476, 200702633/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Scheiding afvalstoffen

Samenvatting

Appellant voert aan dat vergunningvoorschrift 2.3.1, dat de verplichting bevat tot het scheiden, gescheiden houden en gescheiden aanbieden van diverse afvalstromen, ten onrechte mede betrekking heeft op houtafval. Volgens appellant is de hoeveelheid houtafval die uit de inrichting vrijkomt zodanig gering dat scheiding daarvan redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Naar het oordeel van de Afdeling heeft appellant niet aannemelijk gemaakt dat voor het voldoen aan voorschrift 2.3.1 wat het houtafval van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht