JAF 2007/86, RvS 12-12-2007, BB9959, 200609142/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Rivierbed, Zwerfvuil

Samenvatting

Appellanten betogen dat reeds bij het verlenen van de vergunning inzicht dient te bestaan in de wijze waarop de verwijdering van zwerfvuil afkomstig uit de Maas na inrichting van het gebied. In voorschrift 5.2 van de ontgrondingsvergunning is bepaald dat de terreinen na inrichting en oplevering moeten worden overgedragen aan de natuurbeherende instantie die daarvoor is aangewezen. De houdster van de vergunning moet gedurende de looptijd van de vergunning, maar uiterlijk 2 jaar voor afloop van de vergunningstermijn, in overleg…

Verder lezen
Terug naar overzicht