JAF 2007/88, RvS 12-12-2007, BB9913, 200701778/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bewerken afvalstoffen, Puinbrekers

Samenvatting

Appellanten betogen dat in vergunningvoorschrift 9.1.4 ten onrechte geen meldingsplicht voor het in werking zijn van de puinbreker is opgenomen en dat hierdoor niet controleerbaar is of de puinbreker meer dan de toegestane vier maal per jaar wordt gebruikt. Verweerder heeft in zijn zienswijze op het deskundigenbericht en ter zitting te kennen gegeven dat het beter was geweest indien dit voorschrift tevens een dergelijke meldingsplicht had bevat. Gelet hierop is het bestreden besluit wat betreft vergunningvoorschrift 9.1…

Verder lezen
Terug naar overzicht