JAF 2007/90, RvS 19-12-2007, BC0506, 200700916/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Compost

Samenvatting

Gelet op de stukken moet worden aangenomen dat de geuremissie nagenoeg geheel wordt veroorzaakt door het composteren van groenafval. Ter invulling van zijn beoordelingsvrijheid met betrekking tot het geuraspect heeft verweerder daarom aansluiting gezocht bij de bijzondere regeling G2 voor compostering van groenafval, paragraaf 3.3 van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (InfoMil 2006). Hierin zijn vier composteringsmethoden omschreven, waaronder de methoden A en B. Uit de aanvraag, die deel uitmaakt van de vergunning, blijkt naar het oordeel van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht