JAF 2007/92, RvS 19-12-2007, BC0533, 200701619/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Veranderen inrichting, Verbranden afval, Emissie kwik

Samenvatting

Appellanten betogen dat het verbranden van adsorbens bij de vierde verbrandingslijn niet kan worden beschouwd als toepassing van de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken. Zij betogen in dit verband dat de rechtstreeks werkende emissiegrenswaarden voor kwik van het Besluit verbranden afvalstoffen (het Bva) niet in overeenstemming zijn met het BREF-document ‘Reference document on Best Available techniques for Waste Incineration’ (het BREF WI), welk document verweerder bij de beoordeling van…

Verder lezen
Terug naar overzicht