JAF 2007/97, RvS 21-12-2007, BC1387, 200705330/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bestuursdwang, Huishoudelijke afvalstoffen

Samenvatting

De Afdeling acht het, nu [appellant] in april 2006 niet meer aan de [locatie 1] woonachtig was, niet aannemelijk dat [appellant] degene is geweest die in april 2006 in de Zwart Janstraat een huisvuilzak op een andere dan de door het college aangewezen dag heeft aangeboden. Het college heeft [appellant] dan ook ten onrechte als overtreder van artikel 4.2.15 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam in samenhang met artikel 6…

Verder lezen
Terug naar overzicht