JAF 2008/1, RvS 04-01-2008, BC1507, 200708308/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Overbrengen metaalschroot, Kennisgeving

Samenvatting

Europe Metals en Taizhou Changqing betogen dat de minister ten onrechte bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgenomen overbrenging. Hiertoe voeren zij blijkens het verhandelde ter zitting concreet aan dat de fracties val- lend onder code GC 020 draad en/of elektromotoren betreffen en dat de invoer hiervan niet is verboden door China. Verder voeren zij aan dat uit de Verordening niet volgt dat geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van een algemene kennisgeving indien de over te brengen afvalstof uit meer…

Verder lezen
Terug naar overzicht