JAF 2008/10, RvS 06-02-2008, BC4224, 200800748/2 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Last onder dwangsom, Begeleidingsformulieren afvaltransporten

Samenvatting

De Voorzitter stelt vast dat [verzoekster] op 7 maart 2007 een container teerhoudend asfalt heeft geregistreerd onder Euralcode 170303*, die geldt voor koolteer en met teer behandelde producten. Ter zitting heeft zij erkend

dat teerhoudend asfalt geen product is waarvoor die code geldt, maar dat het een bitumineus mengsel is dat valt onder Euralcode 170301* of Euralcode 170302. [verzoekster] heeft door de onjuiste vermelding van de code

op het begeleidingsformulier gehandeld in strijd met eerdergenoemde…

Verder lezen
Terug naar overzicht