JAF 2008/11, RvS 13-02-2008, BC4256, 200703223/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Mededeling, Inzamelingssysteem lampen

Samenvatting

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit doet de producent binnen dertien weken nadat de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur op hem van toepassing is geworden, aan de minister door mid- del van een daartoe door hem vast te stellen formulier mededeling over de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan de in dat formulier genoemde artikelen van die regeling, voorzover die artikelen op hem van toepassing zijn.

Ingevolge het tweede lid behoeft de mededeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht