JAF 2008/12, RvS 15-02-2008, BC4669, 200800255/2 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Afvalwaterzuiveringsinstallatie, Beste beschikbare technieken

Samenvatting

Ingevolge voorschrift 8.1.1 dienen de verschillende onderdelen van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (de olie-sedimentafscheider, de influent- put, de tweede olieafscheider, egalisatie/buffertanks, fysisch-chemische zuivering en de biologische waterbehandeling) te zijn afgesloten van de buitenlucht. Het college heeft voor het vaststellen van de beste beschikbare technieken ten aanzien van de waterzuivering binnen de inrichting aangesloten bij het BREF on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries. In BAT…

Verder lezen
Terug naar overzicht