JAF 2008/13, RvS 19-02-2008, BC5219, 200800568/2 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Overbrenging metaalschroot, Kennisgeving

Samenvatting

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is de verlaging van het percentage kunststof van 45 naar 5 procent van de totale massa aan afvalstof- fen dusdanig dat niet gesteld kan worden dat deze aanpassing zonder het indienen van een nieuwe kennisgeving mogelijk is.

Uitgaande van een mogelijke restfractie van minimaal 5% en maximaal 45% kunststof kan in strijd met artikel 13, eerste lid, onder a, van de Verordening (EG) nr. 1013/2006 niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht