JAF 2008/16, RvS 29-02-2008, BC5787, 200800058/1 en 200709149/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Storten afval

Samenvatting

Ter zitting is door de Minister naar voren gebracht dat de desbetreffende afvalstoffen vaak al bewerkt zijn en dat een verdere bewerking niet meer mogelijk is. Het betreffen niet-brandbare en niet-herbruikbare afvalstoffen die alleen maar gestort kunnen worden, aldus de Minister.

Niet gebleken is dat deze stelling onjuist is. De voorzitter is dan ook aannemelijk geworden dat verbranding van de desbetreffende stoffen in de in geding zijnde periode niet mogelijk is evenmin als andere verwerkingsmo- gelijkheden. Daarbij…

Verder lezen
Terug naar overzicht