JAF 2008/21, RvS 07-03-2008, BC6397, 200800708/2 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Inzamelen afvalstoffen

Samenvatting

Ter voorkoming dan wel beperking van stofhinder heeft het college voorschriften aan de vergunning verbonden. Hierbij heeft hij aansluiting gezocht bij de Nederlandse emissierichtlijn lucht (Infomil 2006). Vergunninghoudster heeft ter zitting verklaard dat in de hal een vernevelingsinstallatie zal worden gerealiseerd ter bestrijding van stof. [verzoeker] heeft niet aannemelijk gemaakt dat voornoemde voorschriften ontoereikend zijn. Niet aannemelijk is geworden dat de zijns inziens benodigde stofbeperkende voorzieningen na de bouw van de hal niet zouden kunnen worden gerealiseerd. Onder…

Verder lezen
Terug naar overzicht