JAF 2008/22, RvS 25-03-2008, BC8464, 200702141/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Slibverbranding, Verbrarnden van adsorbens

Samenvatting

MOB betoogt dat bij het bestreden besluit geen vergunning had mogen worden verleend voor het meeverbranden van adsorbens. MOB stelt zich op het standpunt dat het adsorbens vanwege de samenstelling daarvan

moet worden aangemerkt als gevaarlijk afval en dat SNB niet over een geldige vergunning beschikt voor het verbranden van gevaarlijk afval. Het meeverbranden van adsorbens in de vijfde verbrandingslijn is aangevraagd en bij het bestreden besluit vergund. De Afdeling stelt vast dat het op grond van de revisievergunning van…

Verder lezen
Terug naar overzicht