JAF 2008/26, RvS 02-04-2008, BC8470, 200704715/1 en 200707451/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Afvalwaterzuiveringsinstallatie, Bevoegd gezag

Samenvatting

[appellanten] betogen dat het college niet bevoegd was om een besluit te nemen omtrent de gemelde verandering. Zij voeren aan dat het college van burgemeester en wethouders het bevoegde gezag is, nu in de inrichting feitelijk slechts tussen de 30.000 en 40.000 vervuilingseenheden afvalwater per jaar worden gereinigd.

In categorie 27.3 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (hierna: het Ivb) is – voor zover belang – bepaald dat het college…

Verder lezen
Terug naar overzicht